Stora Mörke Handelsträdgård - CederbergsKommentar:
S
tora Mörke Handelsträdgård - innehavare trädgårdsmästare Cederberg -
var belägen tvärs över gatan från Mariestadsvägen 3, det hus vars norra
del syns till vänster på bilden.  Huset i mitten på bilden är Stora Mörke,
Mariestadsvägen 4. Se gärna också Hans Westmans akvarell (I dikt-
samlingen "Tidsbilder").