Bensinstationen Nafta, senare Gulf
Kommentar:
I den norra delen av kvarteret Lilla Mörke, strax innan Trängheden tog vid, låg
en bensinstation, som före kriget hette "Nafta" men senare fick namnet "Gulf".
Kakelugnsmakare Wollmars hus till vänster. I husen bakom bensinstationen var,
i varje fall under en tid, en motorverkstad inrymd.
    
En bild från samma område år 1905. Se här.