Bomben


Branden


Ridhuset, mot norr,
med en del av Ridhusplanen framför.Kommentar:
P
å Ridhusplan hade vi gott om utrymme för olika lekar. Oftast spelade vi fotboll.
Läs gärna dikterna "På 30-talet" och "Skepparn".
   
Under 30-40-talen fanns väster om Riduset ett upplag av kablar, i stora, runda
träemballage. Inte sällan hoppade vi, och lekte "datten", på kablarna. En farlig
lek men där ingen av oss skadade sig, vad jag minns.
   
Den "bomb" som 1941 skulle användas för att spränga kommunisternas lokal intill
"Café 16" på Långgatan, kastades vid upplaget av kablarna av en av de tilltänkta
dynamitarderna, i stället för att som tänkt antända den i "kattgluggen" under lokalen.
Inslängd bland kablarna hittades sedan "bomben" av ett par av mina barndoms-
kamrater i Mörke. De såg klokt nog till att överlämna den till polisen.
   
Åt öster fanns ett upplag med tjärade ledningsstolpar. Där samlades ofta den
tidens "A-lag" och drack pilsner. Flaskorna efter dom samlade vi ihop och sålde
till "Lumpa-Nisse". Läs gärna dikten "Tomglasen".
När Ridhuset brann började branden vid upplaget med de tjärade ledningsstolparna.
Se kommentarerna till bilden "Ridhuset brinner 1947".
På Ridhusplan höll de cirkusar till som gästade stan. Pengar till inträde till
föreställningarna hade vi sällan och sedan vi sett hur en grabb från "Kasern"
blivit ertappad och fått stryk då han försökte krypa in under tältduken,
vågade vi inte ens tänka på att försöka smita in. Cirkusfolket tillhörde inte
våra favoriter. Läs gärna dikten "Sveket".