Ridhuset brinner 1947Kommentar:
Tisdagen den 16 april 1947 satt familjen Westman i sin lägenhet i huset
Mariestadsvägen 3 och drack eftermiddagskaffe när rummet plötsligt
förmörkades p.g.a. den svarta brandrök som uppstod när det började brinna
vid Ridhuset. Jag skriver medvetet "vid" Ridhuset, eftersom det var upplaget
av tjärade stockar vid husets östra gavel som först antändes och
orsakade kraftig, mörk rök. Enligt uppgift uppstod elden genom ett par
pojkars lek med tändstickor. Elden antände därefter Ridhuset och träbyggnaden
blev snabbt övertänd. Läs gärna dikten "Färgdrängen".
   
När branden var som häftigast kom en och annan eldflaga flygande över
bäcken till vår gård. Framför allt låg uthuset illa till och vid några tillfällen
fick vi snabbt släcka ett fåtal flagor som la sig under tegeltaket. Någon
fara för att elden skulle på allvar sprida sig var det dock aldrig.
   
I Ridhuset fanns vid tillfället en syfabrik inrymd men såvitt känt kom ingen
person till skada. Huset var för övrigt dömt att rivas. Ett fåtal år efter
branden började området tas i anspråk för väg och för byggandet av
Helenaskolan.