Då...

Vi
d den stora branden 1759 brinner den gamla
Rådstugan och Kyrkan ned.

  Den nya kyrkan invigs1769 men står inte fullt
färdig förrän 1772.

  Ett nytt Rådhus stod färdigt 1776 men får sitt
nuvarande utseende vid en ombyggnad 1853.


Förstora och läs mera HÄR
 

Nu...

Kanslihuset och Rådhuset.
Foto: Per O Westman
 
Vid den stora branden 1759 brinner den gamla
Rådstugan vid torget ner. Det nya Rådhuset stod
färdigt 1776 men får sitt nuvarande utseende
vid en ombyggnad 1853.

Polisen flyttar 1945 från Rådhuset till den ombyggda
köttbesiktningsbyrån - "Fläskakörka".

För stadens administration byggdes år 1915, norr om
Rådhuset, ett kanslihus. Under min uppväxttid var
kanslihusets fasad täckt med vildvin.


Förstora och läs mera HÄR