Rådhuset och Kyrkan                                                                            Foto: Skövde Stadsmuseum
År 1853 byggs Rådhuset om och samtidigt byggs på tomten intill ett skolhus där, enligt
1882 års folkskolestadga, en folkskolan upprättades.
 

  

Torgdag - tidigt 1900-tal                                                                     Foto: Skövde Stadsmuseum
Visar Rådhusgatan norrut.