Modeparkeringen (två bilder)
 


 


Foto: Per O Westman
Kommentar:
Där Modeparkeringen och Modegrillen ligger idag (år 2005) var förr Bryggeriet Nordstjernas arbetarbostäder
belägna. Den stora eken, som står där alltjämt, stod nedanför "Kasern" i början av den väg som gick upp
mot huset.
 
 
   Bilden ovan:        Modeparkeringen idag (2005)
  Bild till vänster, akvarell av Hans Westman. Klicka för jämförelse
   nu och då

 

 
Foto: Per O Westman
Kommentar:
I bakgrunden syns de tre hus man byggt i Boulognerskogen och som innehåller studentbostäder. Vid det
tillfälle då ovanstående foto togs - den 11 augusti 2005 - var ett fjärde hus under uppförande. I hemsidan
för högskolan beskrivs det huset på följande sätt:

"Ett stenkast från Högskolan byggs just nu Skövdes första skyskrapa. Det 18 våningar höga huset ska inrymma
113 studentlägenheter och kommer att vara klart för inflyttning i augusti 2006. Skrapan, som huset kallas, blir
dubbelt så hög som det tidigare högsta bostadshuset i Skövde och utsikten täcker förmodligen in hela staden."