LA  TOMBE  DE  NIA  AVO 
(Farfars grav)

    En la tombejo ”Forest Home”
    en Ĉikago troviĝas tombo
    nomita ”E.L. nr. 269”.


    Herbokovrita tombo,
    sen tombo
ŝtono, sen floroj.

    Tie ripozas viro,
    kiu neniam sukcesis
    havigi posedaĵon kaj oron
    dum sia vivo.
    Sed nun, depost preska
ŭ 90 jaroj,
    disponas propropan
    pli ol kvadratmetron
    de la tero en Ameriko.

    Tio en urbo kie oni
    konstruas domojn altece,
    ĉar la grundo-prezoj
    estas tiel altegaj.


    (Översättningen är gjord av Lars Westman)
    
     Dikten på svenska