(Foto: Britta Westman)
Oktober 1998. Sonsonen Per vid August Westmans grav,
kyrkogården Forest Home i Chicago.    

Farfars grav
  (Ur "Hågkomster")

På kyrkogården "Forest Home",
i Chicago, finns en grav,
benämnd "E.L. nr 269".

En gräsbevuxen grav
utan sten, utan blommor.

Där vilar en man,
som aldrig lyckades
skaffa sig gods och guld
under sin levnad,
men som nu, sedan över 90 år,
disponerar en egen
dryg kvadratmeter
av den amerikanska jorden.

Detta i en stad,
där man bygger
på höjden,
för att tomtpriserna
är så svindlande höga.

                                                          

 
 
Dikten är översatt till Esperanto. Klicka här.

En dikt om farfar och hans emigration till USA
hittar Du HÄR