Milstenen vid Helenaskolans gård i Skövde
  


Foto: Per O Westman 
Kommentar:
I min barndom gick Mariestadsvägen från Mörke upp till Trädgårdsgatan. Dåförtiden var vägen omgiven av en
allé bestående av kastanje- och oxelträd, men den är numera utraderad från stadsplanen. Förutom resterna
av allén står nu den gamla milstenen upp i backen kvar.