Norrmalmsskolan  (två bilder)
 

 


Foto: Per O Westman
När skolan var nybyggd 1934 fanns endast en huskropp och ingången låg mot Sveagatan.
Vinkelbyggnaden med nuvarande huvudingång tillkom senare.

Skolsal och länk till mitt betyg samt förteckning av mina skolkamrater hittar Du HÄR

Kommentar:
Gatan till höger är Lagläsaregatan som 1934 var just påbörjad med några nybyggda hus, sett
från Sveagatan. I bakgrunden skymtar Billingen med Billingehus.

  Foto: Per O Westman
Här ovan Norrmalmskolans asfalterade skolgård med utritade linjer för bollekar. Under
åren 1934-36, då jag gick i skola där var gårdsplanen grusad, vill jag minnas.

 

Kommentar:
Under våren 1934 gick morfar bort och när vi efter hans bortgång, i något ärende, skulle gå till hans hem i
Dälderna minns jag att mor föreslog att vi skulle ta vägen förbi Norrmalmsskolan, som var under uppbyggnad.
"För att du ska få se den skola där du ska börja till hösten", som hon sa. Vid denna tid fanns få byggnader
norr om Gamla Kungsvägen, som gatan hette då, och "Käpplunda gärde" var namnet på det stora område
som på 40-talet började att bebyggas. (Anm. G:a Kungsvägen har i denna del bytt namn till Vallevägen)

På Gamla Kungsvägen låg S M Wincrantz Möbelindustri där jag i många år hade anställning. Från den tiden
finns bilder och kommentarer under hemsidans rubrik "Om mig själv", där man kan klicka vidare på rubriken
"S M Wincrantz". Fabriken flyttade senare till industriområdet norrut på Gustaf Adolfs gata.