Besök från USA 1927


Bakre ledet:
Mor Emma Westman, Alma Westman från Chicago, farmor Mathilda Westman.

Främre ledet:
Min bror Hans, min syster Brita och min bror Lars Westman

-   -   -

Min kusin, Violet Peat, skrev vid ett tillfälle att hon kände igen kortet, som hon
beskrev på följande sätt

"The lady next to your mother is my dear mother who made the trip with her sister
 Elin Lind (Lindström) in 1927"