Anställd vid Arbetsförmedlingen i Göteborg 1970-1978 och vid
Länsarbetsnämnden i Skövde 1978-92.
 


Bild från 1970-talet.                                                                                  Ur en samtida tidskrift
Här står jag vid kundmottagningen på avdelningen för serviceyrken i Göteborg.
Texten till bilden löd:

 En vanlig bild av Sverige i dag: "Köande ungdomar på Arbetsförmedlingen. Egentligen är det staten som har ansvaret för
 sysselsättningen men regeringen har misslyckats och därför gör nu Göteborgs kommun en storsatsning för att hjälpa
 sina ungdomar."