Inom LO (1959-1970) var jag fackligt engagerad som
 
 -
Ordförande för Svenska Tapetserare- och Sadelmakare förbundets avdelning för Skaraborg 1959-1962
 - 
Ledamot i Sv. Träindustriarbetareförbundets avd 17  N. Skaraborg styrelse och arbetsutskott 1962-1970
 - Ledamot i Träindustriarbetareförbundets avtalsråd
och i tapetserarefackets avtalsdelegation 1963-1970.
 - Ledamot i Träindustriarbetareförbundets förbundsråd 1968-1970.
 

Svenska Träindustriarbetareförbundets avtalsråd 1963
Av de utpekade representerade jag, Per O Westman, avtalsområdet för tapetserare och ombudsman
Ingemar Svensson avtalsområdet för snickare. Ingemar och jag var båda styrelseledamöter för
Träindustris avd. 17 N. Skaraborg i Tibro.
Vi står i högra kanten. Dra rullbandet dit!

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inom TCO (1975-1977 och 1980-1984)

- Ledamot i styrelsen för Statstjänstemannaförbundets avdelning ST-AMS/sektion Göteborg 1975-1977.
- Ledamot i styrelsen för ST-AMS/sektion Skaraborg 1980-1984, varav tre år som ordförande
- Facklig representant i länsarbetsnämnden för Skaraborg 1981-1984