Lilla Mörke, Tomt 66, Skövde 1942. 
Barndomshemmet
 i Lilla Mörke.
 Gatuadress:
 Mariestadsvägen 3.
  Kortet taget den
 snörika och kalla
 vintern 1942. Foto: Lars Westman

Kommentar:
Vintrarna i början av 40-talet var ovanligt kalla och snörika, vilket framgår av
ovanstående kort från 1942. Innanför gavelfönstren på uthuset - t. v. - låg
tvättstugan med sin inmurade bykgryta. Läs gärna dikten "Tvättdagar".
    Nedanför fönstren skymtar "sätet" fram mellan den glesa buskridån vid
Mörkebäcken. På "sätet" satt de äldre under sommarkvällarna och samtalade
och berättade för varandra och för oss barn. Läs gärna dikten "Sätet i Mörke".
    Till höger om uthuset syns gårdspumpen med sitt platta tak. Där ställde Mor
sina nybakade bullar för att svalna. Läs gärna dikten "Hembakat".