Trädgårdsgatan - åt söder, från Staketgatan             Foto: Skövde Stadsmuseum
En tidigare bild av Savoy, innan Eric Trygg övertog caféet, vilket framgår av att AIK:s låda inte är uppsatt.
AIK hade tidigare en låda uppsatt på väggen till Konditori Montelones på Rådhusgatan. 
 
 
 
Trädgårdsgatan/Staketgatan - Cigarrmagasinet Kronan Foto: Skövde Museum
I hörnet av Trädgårdsgatan/Staketgatan låg Cigarrmagasinet Kronan. Till vänster ser man
Väsgöta-
Korrespondentens officin och åt höger, vägg i vägg med Cigarrmagasinet Kronan, fanns ett kafé som
senare delen av 40-talet hette Café Savoy. Ägare var Eric Trygg. Kaféet var under ett antal år samlings-
punkten för Skövde AIK:s fotbollsspelare. På bilden syns till höger om caféets dörr den skyltlåda där
lagledningen satte upp namnen på de  som tagits ut för kommande match. Läs gärna dikten "Savoy".