Då...

Hertig Johans torg, Skövde
Foto: Skövde Stadsmuseum


Torget med den gamla springbrunnen. Åter-
finns efter restaurering på "Erik Ugglas plats".
Springbrunnen tillkom i mitten av 1800-talet
och betraktades av sin samtid som en
"nationell raritet". Läs i "Skövde under 600 år
(sid.43)
 

Hotell Skandinav är här ännu ej ersatt
av "Centrumhuset"

Förstora och läs mera  HÄR

 

 
NU...

Torget med "Livets Brunn"
- år 2005
Foto: Per O Westman

Också den här bilden är åt nordväst. I för-
grunden "Livets brunn", ett konstverk som
invigdes av prins Bertil den 23 september 1950.
Varuhuset Commerce i bakre högerkanten.

Förstora och läs mera  HÄR