01 - "Ströget" med "Hallbergs hörna"                                        Foto: Skövde Stadsmuseum
En bild tagen före träden mellan Hertig Johans gata och Kyrkparken togs bort, vilket skedde år 1946. Av
klädseln på de gående att döma bör bilden vara från första hälften av 40-talet.
 
 


 

02 - "Ströget" - från torget mot järnvägsstationen                Foto: Skövde Stadsmuseum
Ett kort från sekelskiftet 1900, gissningsvis. Gatan är belagd med kullersten och träden utmed högra
trottoaren är relativt unga. Huset till vänster är det sista på "ströget", innan Hertig Johans torg.
 
 
 
03 - "Ströget". Sista huset innan Hertig Johans torg.           
Foto: Sörensens arkiv

Huset bakom de fyra herrarna revs och ersattes 1934 av det då nya "Stadshuset", som finns att se på
bild 01 ovan. Klicka på bilden eller HÄR för förstoring av gubbar i plommonstop
och filthatt.