Då...

"Ströget" =
 Hertig Johans gata

 Foto: Skövde Stadsmuseum

"Ströget" har säkerligen de flesta av Skövdes
innevånare i mogen ålder minnen från. Gatan
på bilden ovan visar hur den såg ut förr, innan
den blev breddad och träden mellan trottoaren
och gatan togs bort, vilket skedde 1946.
    Trottoarens borgmästarstenar finns inte
heller kvar utan har ersatts av cementplattor.
Bilden är tagen från Trädgårdsgatan.

Förstora och läs mera  HÄR


 


  
Nu...


Ströget" =
Hertig Johans gata
Foto: Per O Westman

Denna bild är tagen en bit uppåt gatan, räknat
från Trädgårdsgatan, och mot torget. Här är de
gamla träden mellan trottoaren och gatan borta.


Förstora och läs mera  HÄR