Då...

Staketgatan, östra delen
Foto: Skövde Stadsmuseum

Mitt i bilden syns bryggeriet Nordstjernans
Lagerkällare. Vänster därom "Kasern". Där
ligger Modeparkeringen idag.
  
Huset till höger, med skorsten, är Nordstjernan.
På platsen framför bryggeriet brukade Sandbergs
Tivoli vår och höst slå upp sina attraktioner. Första
gatan som går in åt höger är Trädgårdsgatan.
    
Början på Mariestadsvägen syns till vänster.
Området med Ridhusplan och Tivoliplatsen
togs i anspråk vid byggandet av Helenaskolan.

Förstora och läs mera  HÄR
  
Nu...

Staketgatan i nutid
Foto: Per o Westman


Bilen på bilden har just svängt ut från Trädgårds-
gatan. Skorstenen på höger sida tillhör bryggeriet
Nordstjernan,  som numera är ombyggt till bostäder.
Höghuset i  bakgrunden ligger på andra sidan om
järnvägen,  i Boulognerskogen. Huset rymmer
113 bostäder för studenter och var inflyttningsklart
i augusti 2006.


Förstora och läs mera HÄR