Då...

Lilla Mörke Handelsträdgård
Foto: Skövde Museum

Egnells trädgård, senare Lilla Mörke
Handelsträdgård med Assar Andersson
som innehavare.

  
Assar hade också  en blomsteraffär
på Kungsgatan i Skövde.

   
Förstora och läs mera  HÄR


 


 

 
Nu...

Samma område år 2008

Foto: Per O Westman

Där bensinstationen OK/Q8 ligger idag låg
förr Lilla Mörke Handelsträdgård. Höghuset
till höger  har ersatt det hus där jag växte
upp - Mariestadsvägen 3. Gatan från Mörke-
korset och västerut heter Majorsgatan. 

Förstora och läs mera  HÄR