Då...

Kyrkogatan - sett från
Lögetorget

Foto: Skövde Stadsmuseum

I bakgrunden "Villa Fridhem" under
uppförande.
   "
Start i backe" tänker många äldre
skövdebor. Kvarteren där min far
växte upp, tänker jag....

Förstora och läs mera HÄR
 


  
Nu...

Samma plats 2008

Foto: Per O Westman

Här ser man Petter Helens stuga åt höger
och varuhuset "Vasaporten" med parkerings-
däck åt vänster. Varuhuset har haft olika namn
genom åren men heter nu (2008), som sagt,
"Vasaporten"".
  
I bakgrunden, efter ingången till
parkeringshuset, syns Västerhöjdskolan".Förstora och läs mera HÄR