SLA tidningshus och turistbyrån (f.d. "Fiskhallen")            Foto: Per O Westman
 Vid Sandtorget började förr Käpplundavägen, Nu står det Garpastigen  på vägskylten vid SLA:s tidningshus,
som ersatt ”Fläskakörka”. Efter småskolan på Norrmalm gick min skolväg förbi Fiskhallen och "Fläskakörka"
från Lilla Mörke, där jag bodde, till folkskolan vid Torggatan. Men  det var sällan jag gick, sprang gjorde jag
nog oftast. Minns att jag knatade hem på frukostrasten, åt och skyndade i all hast tillbaka, för att sista
halvtimman av rasten hinna med att spela fotboll på skolgården.

 
 

 

SLA:s tidningshus.                                                                              Foto: Per O Westman
På området där tidningshuset nu ligger har mycket hänt sedan 30-talet. Först var där en "köttbesiktningsbyrå",
som i folkmun fick heta "Fläskakörka". Det huset byggdes sedan till och om för att rymma polisen. Ett antal
år senare revs huset och ersattes av nuvarande SLA:s tidningshus.
 
  Söder om "Fläskakörka" var under ett antal år en busstation för lokaltrafiken och längre ner mot folkskolan,
där parkeringsplatsen är belägen idag, fanns på tidigt 30-tal ett stenhuggeri. När detta flyttade till Billings-
torpsvägen, vid "Nyströms kullar", så fanns där en tid en mindre fotbollsplan.