Fiskhallen och "Fläskakörka"                                                  Foto: Skövde Stadsmuseum
B
ilden visar till vänster "Köttbesiktningsbyrån" - i folkmun kallad "Fläskakörka". Huset byggdes om till
polishus år 1945. Polisen lämnade då sina otidsenliga lokaler i Rådhuset och flyttade dit. År 1974 flyttade
polisen vidare till sitt nybyggda hus vid Prinsgatan. "Fläskakörka" revs 1978.
    Fiskhallen, som på gamla bilder kallas "Spruthuset", byggdes 1863 och tillhörde då i begynnelsen Skövdes
brandförsvar. Var därefter länge fiskhall men byggdes 1976 om för annan verksamhet. Där inryms numera
Turistbyrån. 
   I min ungdom sålde bl.a. "Feska-Gusten" fisk i  hallen. Om honom vitsade man i lokalrevyn, minns  jag.
Påstod att han sålde narkotika eftersom han stod på trappan och ropade åt tilltänkta kunder: "Kom hit och
köp fisk och ´koka in´ ".
 
 
  G
atan där Turistbyrån ligger heter Staketgatan och och trottoaren, som då var belagd med borgmästarstenar,
var min skolväg till "Gamla skolan". där jag gick mina fyra år i folkskolan. Mina två år i småskolan gick jag
på Norrmalmsskolan.