Kulturhuset - där Busstationen tidigare låg                                      Foto: Per O Westman


 
Här låg Busstationen förr. På dennas bild ser man nu baksidan av Kulturhuset vid Stationsgatan och början
av Långgatan, med "Rosa huset", i högerkanten.
     
Mörkegatan, slutar idag  vid Kulturhuset och "Rosa Huset". Gick annars från Staketgatan i norr, bort
förbi dåvarande Järnvägshotellet för att sluta vid trappan ner till undergången vid "Pentaporten".


Karta över dagens Skövde  HÄR