Busstationen 01                                                                Foto: Skövde Stadsmuseum
U
nder 30-talet låg busstationen vid Långgatans slut, där Kulturhuset idag är beläget. Bussarna till orterna
runt omkring Skövde stod uppställda utmed "Skramleparken", en park som gick under det namnet eftersom
dåtidens törstiga "A-lag" brukade  samlas där för att "skramla" ihop till den sprit som de kunde köpa hos
Systembolaget vid Mörkegatan intill parken. Systembolaget flyttade senare till Trädgårdsgatan och bolagets
lokaler övertogs av "Hakonbolaget".

  
S
om springpojke fick jag i början av 40-talet ibland  hämta fåtöljstommar vid busstationen. De kom ofta
från en snickerifabrik i Tidaholm, minns jag.
   Till höger om busstationen låg kvarteret "Sleipner" med "Karlssons Verkstad". Det kvarteret brann ner 1937.
Efter branden  kallades  området allmänt för "Brända Tomten".
  

Busstationen 02                                     Foto: Skövde Stadsmuseum
Ytterligare en bild på busstationen. På bilden syns i högra kanten kvarteret Sleipner
- "Brända Tomten" - uppbyggd efter branden år 1937.