Jobspost (ur "Hågkomster")
 
 
Hon anade ingenting
 förrän de knackade på dörren
 och kom för att tala om
 att de kommit hem
 med Hjalmar, hennes son,
 Och att han nu låg på kärran
 de ställt nere på gården.
 
 Det sas om henne
 att hon aldrig brukade visa
 vare sig glädje eller sorg.
 Kanske fällde hon inga tårar
 heller denna gång.
 Som "emigrantänka",
 att ensam försörja
 och fostra sex barn,
 hade livet redan
 gett henne ett övermått
 av sorger och bekymmer.
 
 I tidningarna stod
 att den drunknade
 var 31 år och ogift.
 Om att han efterlämnat
 en hårt prövad mor
 stod ingenting.