Förslagsverksamhet  (ur ”Hågkomster”)

Som städare anställdes en
avställd lantbrukare.

För att det skulle bli
lättare att hålla rent
föreslog denne
att det anlades ett "spaltgolv".
Ett sådant hade han haft
i sin svinstia.

Förslaget föll.

Det antecknades i protokollet
att ärendet avgjorts i samförstånd
med personalorganisationen.