Personregister (O - S)

Olofsdotter, Greta (1785-) Ansedel
Olofsdotter, Jonas (1792-1815) Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Maria (1725-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Maria (1749-1826) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Maria (1795-1869) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Martha (1753?-) Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Rangilla () Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Stina (1717-1783) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Stina (1799-1806) Ansedel Ansedel
Olofsson, Johannes (1803-1817) Ansedel Ansedel
Olofsson, Jonas () Ansedel Ansedel
Olofsson, Lars () Ansedel Ansedel
Olofsson, Lars (1746?-) Ansedel Ansedel
Olofsson, Lars (1789-1805) Ansedel Ansedel
Olofsson, Per () Ansedel Ansedel
Olofsson, Peter (1797-) Ansedel Ansedel
Olsson, Per () Ansedel Ansedel
Pehrsdotter, Annica () Ansedel Ansedel
Pehrsdotter, Cecilia () Ansedel Ansedel
Pehrsdotter, Karin () Ansedel Ansedel
Pehrsson, Lars (1759-1839) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pehrsson, Pehr (1821-) Ansedel Ansedel
Pelican, Gunnar (1735-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pelican, Petter (1699-) Ansedel Ansedel
Persdotter, Catharina () Ansedel Ansedel
Persdotter, Catharina (1727-1800) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Ingeborg (Bolla) (1764-) Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1721-) Ansedel Ansedel
Persdotter, Maria () Ansedel Ansedel
Persdotter, Maria (1761-1821) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Maria (1768-1770) Ansedel Ansedel
Persdotter, Maria Caisa (1823-1897) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Stina (1774-) Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1718-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jacob (1729?-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jonas (1757-) Ansedel Ansedel
Persson, Jonas (1775-) Ansedel Ansedel
Persson, Lars (1719?-1758) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Lars (1759-) Ansedel Ansedel
Persson, Lars (1762-1762) Ansedel Ansedel
Persson, Måns () Ansedel Ansedel
Persson, Sven (1765-1795) Ansedel Ansedel
Persson, Sven (1767-) Ansedel Ansedel
Petersdotter, Cajsa (1812-1812) Ansedel Ansedel
Petersdotter, Cajsa (1816-) Ansedel
Petersdotter, Inga (1805-) Ansedel Ansedel
Petersdotter, Maria (1797-) Ansedel Ansedel
Petersson, Andreas (1807-) Ansedel Ansedel
Petersson, Gabriel (1799-1808) Ansedel Ansedel
Petersson, Gabriel (1809-1813) Ansedel Ansedel
Petersson, Gabriel (1822-) Ansedel
Petersson, Johannes (1802-) Ansedel Ansedel
Pettersdotter, Annica (1771-1833) Ansedel Ansedel
Pettersdotter, Britta Maja (1813-1886) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersdotter, Cajsa (1809-1809) Ansedel Ansedel
Pettersdotter, Catharina (1786-) Ansedel Ansedel
Pettersdotter, Johanna (1817-) Ansedel Ansedel
Pettersdotter, Maria (1809-1809) Ansedel Ansedel
Pettersson (Persson), Pehr (1795-1824) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersson, Anders (1779-) Ansedel Ansedel
Pettersson, Gabriel (1782-1857) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersson, Johannes (1774-) Ansedel Ansedel
Pettersson, Johannes (1810-1878) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersson, Jonas (1789-) Ansedel Ansedel
Pettersson, Olof (1792-) Ansedel Ansedel
Pärsdotter, Ingjard () Ansedel Ansedel
Setterberg, Sven (1756?-1811) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Siggesdotter, Kjerstin () Ansedel Ansedel
Skarberg, Lars () Ansedel Ansedel
Skatt, Johannes (Johan) (1790-1824) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Skog-Erlandsson, Sven (1725-1800) Ansedel Ansedel
Skog-Svensson, Erland (1690-1768) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Sköld, Lars Gustaf (-1850) Ansedel
Spånberg, Ingrin (1765-1769) Ansedel
Spånberg, Johannes (1769-) Ansedel
Staffansson, Per () Ansedel Ansedel
Stensdotter, Margareta () Ansedel Ansedel
Stierna, Anders (1749-) Ansedel
Stierna, Jonas (1740-) Ansedel
Stierna, Nils (1728-) Ansedel Ansedel
Sundberg, Lars (1783-1850) Ansedel
Svensdotter, Catharina (1739-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Svensdotter, Karin (1692-) Ansedel Ansedel
Svensdotter, Karin (1701-) Ansedel Ansedel
Svensdotter, Kierstin (1790-) Ansedel Ansedel
Svensdotter, Lisa (1792-) Ansedel Ansedel
Svensdotter, Maja (1787-1874) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Svensdotter, Margareta (1719?-1779) Ansedel Ansedel
Svensdotter, Maria () Ansedel Ansedel
Svensdotter, Maria () Ansedel Ansedel
Svensdotter, Maria (1685-1733) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Svensdotter, Maria (1787-) Ansedel Ansedel
Svensson Setterberg, Sven (1783-1851) Ansedel Ansedel
Svensson, Anders () Ansedel Ansedel
Svensson, Anders (1777-1838) Ansedel
Svensson, Anders (1784-) Ansedel Ansedel
Svensson, Håkan (1688-) Ansedel Ansedel
Svensson, Johannes (1797-) Ansedel Ansedel
Svensson, Johannes (1802-1864) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Svensson, John (1689-) Ansedel Ansedel
Svensson, Jonas (1734?-) Ansedel
Svensson, Jöns (1708-1765) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Svensson, Lars (1692-) Ansedel Ansedel
Svensson, Nils () Ansedel Ansedel
Svensson, Per () Ansedel Ansedel
Svensson, Sven () Ansedel Ansedel
Svensson, Torsten () Ansedel Ansedel

" - G H - J K - N O - S T - V

Framställd 2004-09-23 19:07:36 av DISGEN version 8.0d