Erlandsson, Erland
1724-1798

Född på Nohlgården, Munkaskog 1724-01-13 i Södra Fågelås (R). Döpt 1724-01-19 i Norra Fågelås (R). Död "av ålderdomsbräcklighet" 1798-03-29 i Södra Fågelås (R). Begravd 1798-04-06 i Norra Fågelås (R).

Erland Erlandsson. Ansedel Född på Nohlgården, Munkaskog 1724-01-13 i Södra Fågelås (R). Död "av ålderdomsbräcklighet" 1798-03-29 i Södra Fågelås (R). f Erland Skog-Svensson. Ansedel Född i Hackebo 1690-02-05 i Södra Fågelås (R). Död "av ålderdomsbräcklighet" 1768-03-18 i Södra Fågelås (R). Ryttare/Rusthållare. ff Sven Larsson. Ansedel Född omkring 1650. fff Lars . Ansedel
fm Kristin Erlandsdotter. Ansedel fmf Erland . Ansedel
m Maria Svensdotter. Ansedel Född 1685. Död 1733-10-18 i Södra Fågelås (R). mf Sven Erlandsson. Ansedel Född beräknat 1650.
mm Maria Svensdotter. Ansedel

Biografi
Född på Nohlgården, Munkaskog 1724-01-13 i Södra Fågelås (R). Död "av ålderdomsbräcklighet" 1798-03-29 i Södra Fågelås (R). Begravd 1798-04-06 i Norra Fågelås (R).

Är vid giftermålet med Maria Jönsdotter år 1750 "Dräng i Munkaskog, Nolgården". Vid barnens födelse antecknad som "Bonde i Skalleberg" och samma anteckning om syssla/bostad återfinns i dödboken för Fågelås 1798.

Redan året efter Erland Erlandssons död avlider hans hustru Maria Jönsdotter. O B S! Vid giftermålet med Maria Jönsdotter är Erlands mor antecknad som Maria Svensdotter och vid hans dödsfall som Maria Larsdotter.

Utdrag ur bouppteckning: "Åhr 1798. Den 8de Junii blef av undertecknad laga Bouptekning företagen och förrättad efter af ledne mannen i lifstiden Erland Erlandsson i frälse Hemmanet Skalleberg. Som genom döden afled den 29 Martii sistl. Till biträde med denna förrätt ning var närvarande nämbdemannen fullförståndig Jan Jansson i Binneberg samt Christian Anders son i Skalleberg, Egendommen upgafs av änkan med hennes 2ne söner Sven och Andreas Erlandssöner näml.:"

Boets behållning uppgick till 143 riksdaler 4 skilling och 6 runstycken. "De fattigas Procent" uppgavs till 8 Shilling och 8 Runstycken.

Gifte och barn
Maria Jönsdotter. Ansedel Född 1725 i Norra Fågelås (R). Döpt 1725-10-10 i Norra Fågelås (R). Död "av fluss - feber" 1799-05-25 i Södra Fågelås (R).
Gift 1750-03-28 i Norra Fågelås (R).
  Catharina Erlandsdotter. Född 1750-08-17 i Södra Fågelås (R). Död 1831-09-25 i Södra Fågelås (R).
  Maria Erlandsdotter. Född i Skalleberg 1753-08-05 i Södra Fågelås (R).
  Stina Erlandsdotter. Född i Skalleberg 1756-11-15 i Södra Fågelås (R). Död i Skalleberg 1758-04-15 i Södra Fågelås (R).
  Lars Erlandsson. Ansedel Född i Skalleberg 1759-03-23 i Södra Fågelås (R). Döpt 1759-03-25. Faddrar: H. Maria Fogelberg i Munkaskog, Nolg.. Död i Klämmesbo 1822-04-28 i Fröjered (R). Dödsorsak: Förkylning och feber. Begravd 1822-05-05.
  Sven Erlandsson. Hemmansägare. Född 1763-08-30 i Södra Fågelås (R). Död "av håll och styng" 1819-01-04 i Södra Fågelås (R). Begravd på Capellets kyrkogård 1840-06-16 i Södra Fågelås (R).
  Andreas Erlandsson. Född i Skalleberg 1766-11-18 i Södra Fågelås (R). Död 1833-03-04 i Södra Fågelås (R). Begravd 1833-03-10 i Södra Fågelås (R).


     

Framställd 2004-09-23 19:07:22 av DISGEN version 8.0d