Månsdotter, Britta
1745-1811

Född 1745 i Borgunda (R). Död i Ljunghems sn 1811-05-19 i Varola (R). Dödsorsak: Bröstsjukdom. Begravd 1811-05-23.

Britta Månsdotter. Ansedel Född 1745 i Borgunda (R). Död i Ljunghems sn 1811-05-19 i Varola (R). f Måns Persson. Ansedel
m Annika Jeansdotter. Ansedel

Biografi
Född 1745 i Borgunda (R). Död i Ljunghems sn 1811-05-19 i Varola (R). Dödsorsak: Bröstsjukdom. Begravd 1811-05-23.


Avlider 1811 och är då enligt dödboken "66 år och 3 mån." gammal

Morgongåvfan vid giftermålet med Anders Andersson är "30 lod silfver". Tidigare gift med rusthållaren i Vermagården, Anders Ericsson. Har med denne tidigare tvenne döttrar.


Utdrag ur bouppteckningen Gudhems Härad 1811:187:
"År 1811 den 24 maij Blef På begäran af Rusthållaren Anders Andersson i Värmag. Ljunghem Laga boupteckning för rättad efter dess Afl. Hustru Britta Månsdotter som med döden afled den 14de förut uti samma månad och sig Efter lämnade 4 st barn en son och 3ne döttrar alla möndiga och närvarande. Egendommen upgafs af Enkemannen och befans som följer nembl..."
Behållningen i boet uppgår till 481 Riksdaler.
Avslutning:
"Sålunda har jag detta ricktigt uppgifvit. Intet med vet och vilia undan dölgt kan jag med Liflig ED störka om så fodras.
Anders Andersson, Enkeman."
"Efter upgifvandet rätterligen uptecknat och wärderat intygar. Ut Supra.
Olof Nilsson N: M: i Sefvatorp Måns Jonsson i Värmag. Ljunghem"
"De fattigas andel här af Tjugo Åtta Skillingar och åtta runsty. i Banco är riktigt betald, som qvitteras af Valora d. 27 maij 1811.
Jonas Bilmark, Pr. I P Walorens".

Gifte och barn
Anders Ericsson.
Gift 1764-11-19 i Varola (R)
  Lisa Andersdotter. Född i Ljunghem sn 1767-09-20 i Varola (R).
  Maria Andersdotter. Född i Ljunghem sn 1771-08-14 i Varola (R).
Anders Andersson. Ansedel Född 1742-03-25 i Ljunghem (R). Faddrar: Lenbeck. Död i Vermagården, Ljunghem 1813-01-08 i Varola (R). Dödsorsak: "Håll och Styng". Begravd 1813-01-14.
Gift 1774-03-02 i Varola (R).
  Petter Andersson. Ansedel Torpare. Född i Vermagården, Ljunghem sn 1779-09-01 i Varola (R). Döpt 1779-09-03 i Varola (R). Faddrar: Magnus Setterberg. Död i Orrleka Hulegården 1839-03-09 i Fröjered (R). Dödsorsak: Bröstsjuka. Begravd 1839-03-24.
  Stina Andersdotter. Född i Ljunghems sn 1785-11-07 i Ljunghem (R).


     

Framställd 2004-09-23 19:07:22 av DISGEN version 8.0d