Erlandsson, Lars
1759-1822

Född i Skalleberg 1759-03-23 i Södra Fågelås (R). Döpt 1759-03-25. Faddrar: H. Maria Fogelberg i Munkaskog, Nolg.. Död i Klämmesbo 1822-04-28 i Fröjered (R). Dödsorsak: Förkylning och feber. Begravd 1822-05-05.

Lars Erlandsson. Ansedel Född i Skalleberg 1759-03-23 i Södra Fågelås (R). Död i Klämmesbo 1822-04-28 i Fröjered (R). f Erland Erlandsson. Ansedel Född på Nohlgården, Munkaskog 1724-01-13 i Södra Fågelås (R). Död "av ålderdomsbräcklighet" 1798-03-29 i Södra Fågelås (R). ff Erland Skog-Svensson. Ansedel Född i Hackebo 1690-02-05 i Södra Fågelås (R). Död "av ålderdomsbräcklighet" 1768-03-18 i Södra Fågelås (R). Ryttare/Rusthållare. fff Sven Larsson. Ansedel Född omkring 1650. ffff Lars . Ansedel
ffm Kristin Erlandsdotter. Ansedel ffmf Erland . Ansedel
fm Maria Svensdotter. Ansedel Född 1685. Död 1733-10-18 i Södra Fågelås (R). fmf Sven Erlandsson. Ansedel Född beräknat 1650.
fmm Maria Svensdotter. Ansedel
m Maria Jönsdotter. Ansedel Född 1725 i Norra Fågelås (R). Död "av fluss - feber" 1799-05-25 i Södra Fågelås (R). mf Jöns Esbjörnsson. Ansedel
mm Ingeborg Jacobsdotter. Ansedel

Biografi
Född i Skalleberg 1759-03-23 i Södra Fågelås (R). Faddrar: H. Maria Fogelberg i Munkaskog, Nolg.. Död i Klämmesbo 1822-04-28 i Fröjered (R). Dödsorsak: Förkylning och feber. Begravd 1822-05-05.

Bor de första åren som gift i Skalleberg, Fogelås. Där föds också de två äldsta barnen. Flyttar i april 1787 till Kullebo i Fröjered. I anteckningen i husförhörslängden står dock endast "M. Lars Erlandsson med Hustru och barn, se pag. 78". Där återfinns de från samma år - 1787 - på gården Baståsen i Fröjered. På Baståsen avlider första hustrun 1894 i barnsäng i samband med sonen Carls födelse.

Lars gifter om sig 1797. Den nya hustrus namn är identiskt med den första, Maria Andersdotter/*. År 1811 flyttar man till Kullebo och 1812 vidare till Klämmesbo. Där avlider Lars 1822. Han är då "63 år, 1 mån. och 5 dagar gamma". I kyrkboken antecknad som "Bonde i Klämmesbo".

Utgdrag ur bouppteckning Dimbo Häradsrätt 1822:753: "År 1822 d: 26 Maj blef uppå Weder Börandes Begäran Bouptekning för Rätad efter Hälften Brukaren Lars Erlansson i Klämmesbo Som med Dödden afled den 22 aprill och efter sig Lämnat nu i Sorg Warande Änka Maria Anders Dotter Samt med henne en samman aflad Son samt den afleden med sitt förra Gefte 5 st Barn 3 Sönner 2 Döttrar var af 4 st äro möndige. Men Lenna Cajsa 29 år och till förmondare för henne föreslogs den aflednas Broder Anders Erlansson i Skallebärg Bosatt man. Änkan tillsades att up Gifwa Egendomen sådan som den wed dödsfallet Befans och för Rättningen före togs på fjölgande Sätt ..."

Bouppteckningen omfattar föremål och ägodelar till ett värde af "462 Riksdaler, 23 Shilling och 8 Runstycken"

Sedan "Gäldad Skuld" avdragits blev "Stärbhusets Behållning wed Dödsfallet" 435 Riksdaler och 8 shilling.

"De fattigas andell till Fröjereds fattig kassa" 28 Shilling och 9 Runstycken.

/*Se även bouppteckning efter Lars Erlandssons första hustru.

Gifte och barn
Maria Andersdotter. Ansedel Född i Häldeholm 1761-10-13 i Daretorp (R). Döpt 1761-10-15 i Daretorp (R). Faddrar: Peter Svensson vid Häldeholm. Död i Baståsen omkring 1794-07-12 i Fröjered (R).
Gift 1782-12-29 i Norra Fågelås (R).
  Maja Lisa Larsdotter. Ansedel Född i Skalleberg 1783-11-19 i Södra Fågelås (R). Döpt 1783-11-21. Faddrar: Barbro Christina Roos i Sörtorp. Död i Sandbacken backstuga, Orrleka 1864-04-26 i Fröjered (R). Begravd 1864-05-01.
  Johannes Larsson. Född i Skalleberg 1785-07-20 i Södra Fågelås (R). Döpt 1786-07-23. Faddrar: H. Anna Elisabeth Jansdotter i Öfre Rinkabäcken.
  Andreas Larsson. Hemmansägare. Född i Baståsen 1791-05-01 i Fröjered (R). Döpt 1791-05-01. Faddrar: M. Joh. Andersson i Fröjereds Qvarn. Död i Skalleberg 1858-03-08 i Södra Fågelås (R). Dödsorsak: "Kräftan". Begravd på Capellets kyrkogård 1858 i Södra Fågelås (R).
  Lena Caisa Larsdotter. Född i Baståsen 1792-10-11 i Fröjered (R). Döpt 1792-10-13. Död 1834-03-15 i Korsberga (R). Dödsorsak: Lungsot. Faddrar: M. Joh. Svensson i Klämmesbo.
  Carl Larsson. Född i Baståsen 1794-07-12 i Fröjered (R). Döpt 1794-07-14. Död i Vadened 1848-12-10 i Korsberga (R). Faddrar: M. Jan Svensson.
Maria Andersdotter. Faddrar: H. Kjerstin i Kullebo. Född i Kullebo 1762-06-09 i Fröjered (R). Döpt 1762-06-10. Död 1833-09-22 i Brandstorp (R). Begravd 1833-09-29 i Brandstorp (R).
Gift 1797-11-20 i Fröjered (R).
  Gustaf Larsson. Född i Baståsen 1801-10-24 i Fröjered (R). Döpt 1801-10-25.


     

Framställd 2004-09-23 19:07:21 av DISGEN version 8.0d