Nilsson Stierna, Lars

Lars Nilsson Stierna. Ansedel

Biografi

Soldat för Rökstorp/*, trumslagare, senare kyrkväktare. Avlider "74" år gammal/**.
Avsked som soldat 1741 och blev kyrkväktare 1745/***. Som soldat bodde han i Lycke, som kyrkväktare bodde han däremellan på Tranum Ödegården i Lundby sn som inhyses. Enligt bouppteckningen efterlämnade han änka och 7 barn/****. Bouppt. 1773-10-12.
- - - - - - - - - - - - - -
/*Skarab. reg. 302. 2.
/**Lundby sockens enskilda sockenstämmoprot. 1773 den 8 aug. punkt 8: "Såsom kyrkoväktaren hela tiden varit sängliggande och nödigt likväl vore, att dennes syssla icke försummades vid offentliga Gudstjänsten, så drogo socknemännen det förtroende till Klåckaren, att han kyrkoväkteresysslan bestridde tills vidare och intill dess man finge se hvad förändring den Högste behagade med Kyrkoväktaren Stierna göra."
/***Med 16 öre i årslön, f o m 1748 höjd till 24 öre, enligt kyrkoräkenskaperna.
/****"6 myndige, sönerna Jonas, Nils, och Anders samt döttrarna Britta, Katarina och Ingrid och omyndiga flickan Kierstin Larsdotter".
(Uppgiftslämnare: Elsa Sjödahl)

Gifte och barn
Ingrid Jonsdotter. Ansedel Död 1736 i Norra Lundby (R). Begravd 1736-04-11.
Gift
  Jonas (Stjerna) From. Ansedel Soldat/Kyrkväktare. Född 1725-10-18 i Norra Lundby (R). Död 1796-11-26 i Norra Lundby (R).
  Nils Stierna. Född 1728-02-06.
  Britta Larsdotter.
  Catrina Larsdotter. Född 1732-01-09.
Britta Axeldotter.
Gift 1736-10-20 i Norra Lundby (R)
  Ingrid Larsdotter. Född 1737.
Annika Axeldotter.
Gift
  Jonas Stierna. Född 1740.
  Kristin Larsdotter. Född 1747-08-28.
  Anders Stierna. Född 1749-12-31.


     

Framställd 2004-09-23 19:07:31 av DISGEN version 8.0d