Haraldsson, Sven

Sven Haraldsson. Ansedel

Biografi

Bodde 1739 i Kojan i Ekeskogs sn, 1/28 mtl under Ryholm i Beateberg.
(Uppgiftslämnare: Elsa Sjödahl)

Gifte och barn
Rangilla Olofsdotter. Ansedel
Gift
  Catharina Svensdotter. Ansedel Född 1739-05-02 i Bällefors (R).


     

Framställd 2004-09-23 19:07:29 av DISGEN version 8.0d