Månsdotter, Kerstin
-1799

Död 1799-04-16 i Ljunghem (R).

Kerstin Månsdotter. Ansedel Död 1799-04-16 i Ljunghem (R). f Måns Andersson. Ansedel
m Lena Larsdotter. Ansedel

Biografi
Död 1799-04-16 i Ljunghem (R).
Nämnd vid sonen Anders giftermål och vid dennes död.
Avlider "67 år, 5 mån. och 8 dagar" gammal. Antecknad i dödboken som "Hustru från Herreg." (Lars vid Ledet.
Bouppteckning:

År 1779 den 27 aprill blef efter vederbörandes anmodan behörig Boupptekning företagen och förättad i boet efter afledna Hustrun Kerstin Månsdotter på säteriett Lars ved Ledet uti Ljunghem hvilken genom döden afgick den 16 dennes och varit gjift med Anders Andersson, hvilken under ägtenskapen samman aflat fyra barn tvänne söner och tvänne döttrar alla myndiga. Ägendommen uppgafs i alla arfvingarnas när och öfvervaro af Änkemannen Anders Andersson och befans som nedan färmälas. Näml.:
Behållningen i Boet 126 Rd, 9 sk. och 3 rst.
Gjäll och Skuld 9 Rd, 44 sk. och 4 rst.
Att ingen Ägendom med vett och vilja blifvit undandölgd, kan jag med Ed bestyrka om och när så påfordras
Ljunghem den 27 april 1779.
Anders Andersson
Såsom tillkallade uppteckning och värderingsmän underskrifva.

Gifte och barn
Anders Andersson. Ansedel Död i Ljunghems sn 1783-12-04 i Varola (R). Dödsorsak: Lungsot. Begravd 1783-12-14 i Ljunghem (R).
Gift
  Anders Andersson. Ansedel Född 1742-03-25 i Ljunghem (R). Faddrar: Lenbeck. Död i Vermagården, Ljunghem 1813-01-08 i Varola (R). Dödsorsak: "Håll och Styng". Begravd 1813-01-14.


     

Framställd 2004-09-23 19:07:29 av DISGEN version 8.0d