Andersson, Anders
-1783

Död i Ljunghems sn 1783-12-04 i Varola (R). Dödsorsak: Lungsot. Begravd 1783-12-14 i Ljunghem (R).

Anders Andersson. Ansedel Död i Ljunghems sn 1783-12-04 i Varola (R). f Anders Larsson. Ansedel
m Cecilia Pehrsdotter. Ansedel

Biografi
Död i Ljunghems sn 1783-12-04 i Varola (R). Dödsorsak: Lungsot. Begravd 1783-12-14 i Ljunghem (R).

Nämnd vid sonen Anders giftermål och vid dennes död. Avlider "66 år och 11 mån." gammal. I dödboken antecknad som "Bonde på Herregården" (Lars vid Ledet).


Bouppteckning:
Åhr 1783 den 15 december blef efter vederbörande anmodan behörig Bouppteckning företagen och förrättadt öfver Ägendomen o Boet efter afledne Dannemannen Anders Andersson på sätteriet Lars vid Ledet uti Ljunghem hvilken genom döden afgick den 4 dennes och varit gift första gången med Kerstin Månsdotter med vilken han samman afvladt tvenne söner och tvenne döttrar hvilka alla äro myndiga, sidsta gången gjift med Ingrid Svensdotter men ej samman afladt några barn. Arfingarna voro alla närvarande och Ägendommen upgafs af änkan Kerstin Ingrid Svensdotter och befans som nedan förmäles, neml.:
Boets tillgångar uppges till 193 Rd, 8 Sk. och 9 rst. "Gjäll och Skull" till 125 Rd 9 Sk. och 9 rst. Att ingen Ägendom med vett och hvilja blifvit undandölgd kan jag med Ed bestyrka om och när så påfordras.
Ingrid Svensdotter
Såsom tillkallade upptecknings och värderingsmän underskrifver

Gifte och barn
Kerstin Månsdotter. Ansedel Död 1799-04-16 i Ljunghem (R).
Gift
  Anders Andersson. Ansedel Född 1742-03-25 i Ljunghem (R). Faddrar: Lenbeck. Död i Vermagården, Ljunghem 1813-01-08 i Varola (R). Dödsorsak: "Håll och Styng". Begravd 1813-01-14.


     

Framställd 2004-09-23 19:07:29 av DISGEN version 8.0d