Uteserveringar  (två bilder)


 
Foto: Per O Westman
  Kommentar:
Uteserveringen vid Rådhuscaféet. De två husen är till vänster "Kanslihuset", vars vägg förr var täckt med vildvin
och till höger "Rådhuset" som under min tid i Skövde hade en rödbrun färg, om jag nu minns rätt.


Foto: Per O Westman

 
Kommentar:
Uteserveringen närmast på bilden hör till konditoriet "Princess". Affären "HÄLSOKRAFT", längst till höger,
har numera övertagit lokaliteterna efter Hallbergs Guldsmedsaffär. Hörnet av Hertig Johansg.-Rådhusgatan
kallas dock sannolikt, av äldre Skövdebor, än idag för "Hallbergs hörna".