Trädgårdsgatan
 
 
 

Foto: Per O Westman

  Kommentar:
Bilden visar Trädgårdsgatan söderut. Flera av de hus som fanns på 30-talet är rivna. Av de som finns kvar syns
målaremästare Ahlstrands hus som nummer två.  I huset bedrivs idag hotellverksamhet. Hos Ahlstrand var min
far, Ernst Westman, anställd som målare, senare hade också mina bröder Lars och Hans anställningar där.
 
Hotell Billingen finns också kvar och syns längst bak på gatans högra sida. Efter hotellbyggnaden skymtar träden
i Kyrkparken.