Ströget (fyra bilder)

 


 


Foto: Per O Westman
Hertig Johans gata - "Ströget". Bilden tagen en bit uppåt gatan, räknat från Trädgårds-
gatan. Torget längst upp och Kyrkparken till vänster. Foto: Per O Westman
Denna bild är också tagen  tagen en bit uppåt gatan, räknat från Trädgårdsgatan, men
här visar den husen på norra sidan.  
  Till vänster: Klicka på bilden - för jämförelse


Foto: Per O Westman
  Den tredje bilden av Hertig Johans gata är tagen nedanför Trädgårdsgatan, i höjd med
Kulturhuset. Hotell Billingen till höger och Kyrkparken till vänster.  Till vänster: Klicka på bilden - för jämförelse.
  OBS! Hertig Johans gata hette tidigare "Stora Kyrkogatan".


Lejonporten vid Hertig Johans gata                                                              Foto: Per O Westman
På bilden ovan syns förutom Lejonporten också Helenastatyetten på väggen till vänster om porten. I skriften
"ORDINIS HELENIUM", den samlade informationen om HELENA av VÄSTERGÖTLAND kan man läsa:
"På utsidan står sedan 1950 den ärgande Helenastatyetten i en nisch och kisar nedför Hertig Johans gata
mot Resecentrum med ett svärd i högerhanden pekande uppåt, och en bok i vänsterhanden. På samma sida
av kyrkan finns de två björnarna eller lejonen från 1200-talet, uppsatta, enligt olika källor 1888 eller 1927."
 

 
Kommentar:
Hertig Johans gata - "Ströget". Fyra bilder tagna från olika utsiktspunkter. Denna gata
har nog säkerligen de flesta av Skövdes innevånare i mogen ålder minnen från. Den
har dock här inte samma utseende som förr. De träd som stod närmast gatan är
nedsågade, gatan breddad och trottoarernas forna beläggning med borgmästarstenar
av kalksten är utbytta.