Skolsal, Norrmalmskolan  (två bilder)
 

 Foto: Personal vid Norrmalmsskolan
Här sitter jag ungefär där jag satt de två åren i småskolan, längs ner mot väggen.
Kommentar:
Lägg märke till datorn till vänster i bild. När jag började skolan 1934 var det blyertspenna eller stålpenna, som
man doppade i ett bläckhorn, som gällde och det skulle dröja flera år efter min skoltid innan t. ex. kulspets-
pennan gjorde entré.

Radio började finnas hos de flesta på 30-talet. Vi hade kristallmottagare i mitt hem och jag minns att vi slogs
om hörlurarna för att få lyssna till Barnens brevlåda och på Berlinolympiaden 1936. Först senare köpte far en
radio med högtalare.

  Foto: Per O Westman

 

Denna bild visar hur jag måste ha sett skolsalen från min horisont. Skolbänkarna var
enmans och i, för den tiden, traditionellt utförande. Bänkarna stod i rader, minns inte
att någon annan möblering förekom.

Kommentar:
Småskollärarinnan hette Edla Sandberg. Hon bodde på Wallgrensgatan och gick dagligen Sveagatan upp till
skolan med stöd av sin käpp, eftersom hon haltade. Jag minns Edla Sandberg som en vänlig och bra lärarinna.
Av min gamla betygsbok från 1936 framgår att vi var 26 elever i klassen. Vet inte när man idag börjar sätta
betyg men vi fick våra vitsord från första läsåret.

Mitt betyg hittat Du här!

Mina klasskamrater 1934 här