Rådhusgatan  (tre bilder)


 


Rådhusgatan i höjd med Hertig Johans torg och söderut                       Foto: Per O Westman
Uteserveringar till vänster, Strokirkshuset i bakgrunden till höger och grönskan från Kyrkparken syns längs bak
i bild till vänster. Rådhusgatan är i denna del numera gågata.
 
 Från Hertig Johans torg norrut mot Sandtorget                                    Foto: Per O Westman
I bakgrunden på bilden syns "Edvin Jönssons hus". Grönskan som skymtar längst bak är Garpaparken.
 


 


Rådhusgatan med kyrkan                                                                              Foto: Per O Westman
S:t Helena kyrka, sedd från södra delen av Rådhusgatan, den del som inte är gågata. I bakgrunden
- "Hallbergs hörna".