Modeparkeringen - igen (två avslutande bilder)
 
 Foto: Per O Westman
Modeparkeringen - bild mot söder
Kommentar:

Min dag i Skövde 2005 (11/8)) började vid Modeparkeringen, som ligger ett stenkast från den plats där jag
en gång föddes, och den avslutades på samma plats. I bakgrunden på ovanstående bild syns till höger silhuetten
av Bryggeriet Nordstjernan. Min bil - en SAAB, årsmodell 1996 - är den blå till vänster i första raden.
 

Foto: Per O Westman
Från parkeringen - mot norr
  Kommentar:
Den nedre bilden är tagen mot norr och det är Högskolan som syns på den plats där kvarteret Stora Mörke
förr låg. Man ser en del av den livliga trafik som numera dagligen passerar Mörkekorset. Jag minns när man
på 40-talet byggde Hjo-vägen, och porten under järnvägen. En tid då jag tidiga morgnar vaknade av ljudet när
man pålade för vägporten.