Helenaskolan med milstenen (två bilder)
 
 

Foto: Per O Westman
 
 

Foto: Per O Westman
  Kommentar:
I min barndom gick Mariestadsvägen från Mörke upp till Trädgårdsgatan men den delen är numera utraderad från
stadsplanen. Dåförtiden var den omgiven av en allé bestående av kastanje- och oxelträd. Förutom rester av allén
står nu den gamla milstenen upp i backen kvar. På övre bilden finns ett par av de träd som fanns väster om gatan.

På nedre bilden syns i bakgrunden kalkstensmuren till S:t Sigfrids kyrkogård. Den murades upp på 30-talet, om
jag inte missminner mig, och ersatte då den tidigare muren av kullerstenar. I vänstra kanten av muren, vid
Staketgatan, fanns förr ett av de två "förargelsens hus" (pissoarer) som länge fanns i Skövde. Det andra stod i
Kyrkparken. Under kriget byggde man ett skyddsrum utmed kalkstensmuren mot Ridhusplan ("Kolöcka"), som
förr låg på den plats där Helenaskolan idag ligger. Man snedställde stockar mot muren och på taket lades ett
tjockt lager av jord som skydd. Läs gärna dikten "En gammal milsten"