Lejonporten, Skövde kyrka (två bilder)
 

 

Foto: Per O Westman
Kommentar:
På bilden ovan syns förutom Lejonporten också Helenastatyetten på väggen till vänster om porten. I skriften
"ORDINIS HELENIUM", den samlade informationen om HELENA av VÄSTERGÖTLAND kan man läsa:
"På utsidan står sedan 1950 den ärgande Helenastatyetten i en nisch och kisar nedför Hertig Johans gata
mot Resecentrum med ett svärd i högerhanden pekande uppåt, och en bok i vänsterhanden. På samma sida
av kyrkan finns de två björnarna eller lejonen från 1200-talet, uppsatta, enligt olika källor 1888 eller 1927."
 
 

 

Foto: Per O Westman
Kommentar:
S:t Helena kyrka, sedd från södra delen av Rådhusgatan, den del som inte är gågata. I bakgrunden - "Hallbergs
hörna".