Kulturhuset (två bilder)
 
 
Foto: Per O Westman
 
Bilden på Kulturhuset är taget från korsningen Hertig Johas gata och Trädgårdsgatan


Foto: Per O Westman
 
  Del av Kulturhuset. Mitt i bilden skulpturen "La Mano" av Liss Eriksson.
Kommentar:

Kulturhuset i Skövde invigdes 1964. Då fanns "Folkets Hus" med som en del av komplexet. Innan byggnaden
uppfördes fanns stridigheter i kommunfullmäktige om husets placering och även om just  Folkets Hus skulle
finnas med, vill jag minnas. Som jag har förstått det så finns nu av Folkets Hus kvar endast deras
evenemangslokaler, Valhall, Freja och Balder i byggnadens souterrängvåning.

I kulturhuset finns Stadsbiblioteket inrymt. Där kan den som så önskar bl.a. låna någon av mina
diktsamlingar, "Hågkomster" (utkom 2000), "Tidsbilder" (utk. 2002) eller "Från då och nu..." (utk. 2005)