Gransikagatan  (två bilder) 


  

Foto: Per O Westman
Gransikagatan sedd från Mariestadsvägen och västerut. I bakgrunden berget Billingen.

  Foto: Per O Westman
Ingången till Gransikagatan 5 B

 
Kommentar:
Fram till 1940-talets början utgjorde Gransikagatan gränsen till Västra Fältet, Göta Trängkårs (T 2) övningsfält.
När området hade bebyggts flyttade vi efter en tid till Gransikagatan 5 B, där jag bodde åren 1948-53.

Sedan vi alla barn flyttat ut bodde mor, fram till sin bortgång 1963, kvar i lägenheten. Husen är numera klädda
med fasadtegel efter att från början varit reveterade.

Hur fältet, som också gick under namnet "Trängheden", såg ut före bebyggelsen hittar Du
HÄR