SLA-Huset och Turistbyrån vid Garpastigen/Staketg., (två bilder)
 

 Foto: Per O Westman
Den väg som tar sin början till höger efter Turistbyrån kallas idag Garpastigen, men
det var där Käpplundavägen dåförtiden tog sin början.   Bilden ovan: Turistbyrå och SLA:S Tidningshus

   Bilden t. v. : Fiskhall och Köttbesiktningsbyrå.   Klicka


Foto: Per O Westman
SLA:s tidningshus. På tomten fanns under 30-talet en köttbesiktningsbyrå (i folkmun
"Fläskakörka"), senare ombyggd till Polishus. På vägskylten står "Garpastigen".

Kommentar:
På området där tidningshuset ligger har mycket hänt sedan 30-talet. Först var där en "köttbesiktningsbyrå", som i folkmun fick heta "Fläskakörka". Det huset byggdes sedan till och om för att rymma polisen.  Ett antal år senare revs huset för att ersattes av nuvarande SLA:s tidningshus. Direkt söder om "Fläskakörka" fanns ett antal år en busstation för lokaltrafiken.

På tidigt 30-tal fanns längre ner mot folkskolan, där parkeringsplatsen finns idag, ett stenhuggeri. När detta flyttade till Billingtorpsvägen vid "Nyströms kullar" så fanns, åtminstone en tid, en mindre fotbollsplan där.