Vid "Mörkekorset" - Rester av allén mot stan  (två bilder)


Foto: Per O Westman

     Ovan: "Mörkekorset" av idag (2005). Här syns resterna av den allé som förr
     omgav vägen mot stan. Där vägen förr gick där går nu en stig upp över skolans område.
     Till vänster i bild kommer Stationsgatan ned mot Hjovägen, som byggdes på 50-talet.     
   
   
Till vänster: Klicka på bilden - samma plats för åren kring 1930

 


Foto: Per O Westman
Kommentar:
Början på allén. Från ungefär den plats där denna bild är tagen låg förr "Gamla badhuset", det hus där
tunnbindare Hansson i många år hade sitt tunnbinderi.