SLA Skaraborgs Allehanda den 19 januari 2001

Han sätter diktens ljus
på Mörke och världen


Hågkomster
Per O Westman
Malmströmers förlag

Spara orden tills resan är slut
och tid för min runa är inne.
Skänk mig då gärna någon minut
och ljug några rader till minne.


Så ödmjukt och samtidigt insiktsfullt faller orden i avslutningsdikten i den här samlingen, som alltså har den adekvata titeln Hågkomster. Uppvaktning undanbedes heter den sista av drygt 110 dikter.

Dock är författaren, Per O Westman, av allt att döma inte alls i närheten av ”resans slut”. Tvärtom, han är 73 år ung i själen. Och i besittning av ett enastående gott minne. Han beskriver sin barndomsmiljö i Skövde så att man förnimmer dofterna av hästlort vid Ridhusplan och känner smaken av den undansmusslade glassen i glasskärran vid Mörke.

Westman är också utrustad med särdeles god iakttagelseförmåga och det han iakttar, antingen det är något vardagligt i Skövde-miljön på 1930-40 talen eller ett mer storslaget reseminne från New York, London, Florida eller Ligurien, nedtecknar han med realpoetisk stringens.

Skövde-profiler
Väldigt fint tecknar han också i diktens form porträtt av människor han mött och inte minst av sina närmaste. Av fadern, Ernst Westman, som dog då Per O var 12 år gammal, av modern, som hade att som änka dra försorg om familjen, av farfadern som for till Amerika, där han misslyckades, och av farmodern som blev ”emigrantänka”. Det är rörande texter. Inte heller saknar skalden humorns gåva. Flera dikter bl a om profiler i Skövdes stadsbild för 50-60 år sedan är både roliga och tänkvärda.
Per O Westman har gjort en klassresa. Från en ”hel och ren” men fattig barndom i Mörke, via utövandet av tapetseraryrket (1941-1970) i Skövde och Tibro till anställning vid Arbetsförmedlingen i Göteborg (1970-78) och därpå vid Länsarbetsnämnden i Skövde (1978-1992) till slutlig lugn pensionärstillvaro i Hjo. Den säger han sig dock nu gärna vilja byta till:

några timmars lek
med en sliten fotboll
på Ridhusplan i Skövde
Men: ”Bytt, bytt kommer aldrig igen!”


Diktsamlingen är fint illustrerad av brodern Hans, konstnär och scenograf vid Göteborgs TV under 30 års tid. Konstnärligt begåvade bröder. Och med sina Hågkomster kommer Per O Westman för samtid och framtid alldeles säkert att bli ihågkommen som en högst läsvärd Skövdediktare. Detta konstaterar han om Mörkebäcken, den kära:

Än brusar Vindelälven
och stilla flyter Don,
men min bäck
är begravd
- i en kulvert…

Sven Ritseby