HT Hjo Tidning den 22 december 2000

Dagarna före jul kom Hjobon Per O Westmans bok ”Hågkomster” ut. Dikterna är minnesbilder och tankar kring små och stora ting, händelser och känslor som dröjt sig kvar.

Många har hört Claes Astin läsa Per O Westmans dikter i radio men de har endast funnits utgivna i ett par mindre häften som inte gått att köpa i bokhandeln. Men dagarna före jul finns Hågkomster på bokhandelsdiskarna.

I den finns dikter ur häftena kompletterat med en
del nyskrivet berättar, Per Westman.

Född i Mörkekorset

Sedan tjugo år tillbaka är Per Westman Hjobo, men dikterna rymmer många spår från barndomsåren och uppväxten i Skövde. Barndomshemmet låg vid nuvarande Mörkekorset.
- Jag har velat berätta om mina upplevelser från en tid som i många stycken är annorlunda än nutiden, förklarar han.
Och han förmedlar stämningar med barndomens skimmer över sig. Han minns solglittret över badviken en sommarlovsdag där vemodet och omvärlden kryper inpå när beskedet kommer att tyskarna gått in i Polen.
Skrivande kom igång på allvar sedan P O Westman blivit pensionär. Han hade då arbetat många år på arbetsförmedlingen i Göteborg och länsarbetsnämnden i Skövde.

Brodern tecknade

Boken med de drygt hundra dikterna har illustrationer av Hans Westman, bror till
författaren. Han har bland annat arbetat som scenograf vid Sveriges television i
Göteborg och ansvarat för dekoren i produktioner som exempelvis Gösta Berlings saga och Rulle på Rullseröd, en minnesvärd julkalender.
Hans Westman var även aktiv som konstnär och hade bland annat utställning i Hjo 1993.
- Tyvärr fick min bror inte se boken i färdigt skick. Han avled i november, berättar P O Westman.

Ur boken presenteras här ett par smakprov.

Gunvor Andersson


Möte


I kön på konsumbaren
träffade jag
min konfirmationspräst.
Hjälpte den gamle mannen
med hans bricka.

Efter fyrtiofem år
och några tusen
konfirmander senare
påstod han nu att han
kom ihåg – just mig.

Och det kändes
som fick jag
kyrkans välsignelse
för mina egna
små vita lögner.

Bytesmarknaden

 Finnes:

En sommardag i vilstolen
i min trädgård i Hjo.
Gräsmattan är nyklippt,
rabatterna ansade,
maskrosorna under
kontroll.

Sökes:

Några timmars lek,
med en sliten fotboll,
 på Ridhusplan i Skövde.

Svar till ”Bytt, bytt,
kommer aldrig igen”.